Nosaltres per evitar el plagi, hem fet nosaltres les fotos del llibre i dels jocs per tal de no copiar les obres d’un autor